Ticari Gayrimenkul Alım Satım ve Kiralama Hizmetler

Gayrimenkulün satış ya da kiralama bedelini belirlerken, sektördeki güncel emsal satış ve kiralama bedellerini karşılaştırır, bilimsel metotlara uygun şekilde yenileme maliyetini göz önünde bulundurur ve yatırımcının talep gösterdiği yatırım/kira geri dönüş sürelerini dikkate alırız.

Güncel tapu ve takyidat bilgilerinin, mimari, statik, mekanik olmak üzere gayrimenkule ilişkin projelerin, imar durum bilgilerinin ve var ise yapı kayıt belgesi gibi belgelerin gerek gayrimenkul sahibinden gerekse de ilgili kurumlardan teminini ve kontrolünü sağlarız.

Güvenilir ve tecrübeli meslektaşlarımız ile fikir alışverişi yapar, gerekli durumlarda alanında uzman mühendis ve teknik kişilerden bilimsel görüş talep ederiz. Pazarlama konusu gayrimenkulden en çok fayda sağlayacak sektörleri ve ilgili sektörlerin güncel piyasa durumunu da analiz ederek, uygun fiyatı belirler ve pazarlama planımızı oluştururuz.

 • Yenileme Maliyeti Yöntemi
 • Yatırım/Kira Geri Dönüş Süresi
 • Hesaplama Yöntemi (ROI Metodu)
 • Emsal Karşılaştırma Yöntemi
 • Güncel Emsal Satış ve Kira Bedeli Tutarları
 • Güncel Tapu Takyidat Bilgileri
 • Danışman Görüşleri
 • Bilirkişi Görüşleri
 • Veri tabanımıza ve referanslarımıza doğrudan pazarlama yapılması (sunum, mailing, fiziki postalama)
 • Uluslararası şirketlere sunum ve pazarlama çalışmaları yapılması
 • Gayrimenkul yatırımı yapan fon şirketlerine sunum ve pazarlama çalışmaları yapılması
 • Ticari gayrimenkul alanında çalışan güvenilir
 • meslektaşlarımıza bilgilendirme yapılması
 • Gayrimenkul gösterimlerinin, alıcı, satıcı, kiraya veren ve kiracı taraflar için organize edilmesi
 • Haftalık olarak aldığımız teklif, arama, pazarlama görüntülenme ve geri dönüş raporlarının müşteriye sunulması
 • Reklam Ajansı iş birliği ile profesyonel fotoğraf, video, drone ve 360 derece fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirilmesi
 • sahibinden.com, hepsiemlak.com internet platformlarında ilanın yayınlanması
 • Aynı platformlarda ilanın öncelikli listeleme ve detaylı arama seçeneklerinde üst sırada yayınlanması
 • Instagram, Youtube, Linkedin platformlarında promosyonlu ilanların yayınlanması
 • Global emlak platformlarında ilanınızın yayınlanması
 • Pazarlama konusu gayrimenkule ilişkin basılı ve dijital sunum bülteninin hazırlanması
 • Geleneksel pazarlama çalışmalarının yapılması (basılı yayınlar/ sektör dergileri aracılığıyla tanıtım, afiş kullanımı)

Müşteri ile ilk temas öncesinde, pazarlama konusu gayrimenkul hakkında yazılı, görsel ve sözel sunum dokümanlarını eksiksiz bir şekilde hazırlarız. Yaptığımız her çalışmada müşteri adayına tam doğrulukla bilgilendirme yapma prensibimize sadık kalırız. Haftanın 7 günü ulaşılabilir olmak ve hizmet vermek bir diğer prensibimizdir.

Fiziki gösterimler esnasında, gayrimenkule ait projeler üzerinden de gerekli açıklamaları yapar, müşterinin tam olarak bilgilendirilmesini sağlarız. Teknik bilgiler açısından donanımlıyız. Statik hesaplamalar, endüstriyel elektrik ve altyapı imkanları, endüstriyel ve ticari elverişlilik ve donanım ihtiyaçları konusunda deneyimliyiz. İmar mevzuatı, OSB mevzuatı, ticari ve endüstriyel gayrimenkullere ilişkin mevzuat ile ruhsatlandırma ve benzeri bürokratik işlem süreçleri konusunda tecrübeliyiz.

Müşteri adaylarının finansal potansiyellerini ve tercihlerinin pazarlama konusu gayrimenkul ile uyumluluğunu araştırırız.

Temsil ettiğimiz mülk sahibi ve diğer taraflar açısından mevcut avantajları ve riskleri analiz ederiz. Şirketler ve yetkililerinin referanslarını da bu süreçte dikkate alırız.

Satış veya kiralama şartlarını eksiksiz şekilde görüşür, ödeme ve gayrimenkulün teslimine dair müzakereleri tamamlarız. Tarafların taleplerine uygun sözleşmelerin, iş birliği içerisinde çalıştığımız avukatlarımız tarafından, aynı zamanda güncel mevzuata ve güncel içtihat kararlarına da uygun şekilde hazırlanmasını sağlarız.

Kararlaştırılan süreler, artış oranları, depozito, cezai şart, cayma akçesi, kapora gibi, tarafların bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulabilen konularda, yine avukatlarımızın yönlendirmesine uygun şekilde, tarafları bilgilendiririz.

Taraflar arasında sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olması nedeniyle, kira sözleşmesi kurulduğ

Satış veya kiralama işlemi sonucunda, gayrimenkulün alıcı veya kiracıya teslimi esnasında, teslim tutanağı düzenleriz. Demirbaş kontrollerini yapar ve tutanak ile kayıt altına alırız. Fotoğraf ve video ile gayrimenkulün teslim anındaki halini belgeleriz. Taraflar arasında a nlaşmaya v arılmış teminatlar bakımından gerekli belgeleri düzenleriz.

Kira sözleşmelerinde, devam edecek yeni kira dönemi için kira bedeli artışı konusunda gerekli görüşme ve bilgilendirmeleri yapar, sözleşmenin mevzuata uygun devamını sağlarız. Doğurduğu sonuçlar bakımından önemli süreler olan 5’inci ve 10’uncu yıl sonrası kira dönemlerinde gerçekleşebilecek revizeler hakkında müzakereleri yürütürüz.

Kira sözleşmesinin feshi durumlarında, fesih protokolü ve anahtar teslim tutanağı gibi belgelerin, yine iş birliği içerisinde çalıştığımız avukatlarımız tarafından, aynı zamanda güncel mevzuata ve güncel içtihat kararlarına da uygun şekilde hazırlanmasını sağlarız. Kira sözleşmesinin başlangıcında düzenlenmiş olan teslim ve demirbaş tutanaklarını esas alarak, demirbaş ve hasar tespiti kontrollerini yapar ve yine tutanak eşliğinde gayrimenkulü iade alırız.